Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014
 chút xuân hồ tây

Nắng chưa về trên Hồ Tây xuân ơi,
Sương giăng giăng kín trời Lãng Bạc,
Đào cuối xuân vẫn còn khoe sắc
Gửi cho ai một chút nhớ Dâm Đàm.

Cố nhân ơi người ở cuối trời Nam,
Cứ khắc khoải đêm dài đất Bắc,
Phố cổ rêu phong chắc còn trong ký ức
Hồ Tây ngàn năm vương mãi sương mờ.

Dẫu sâm cầm bay vào cõi xa xưa
Chót vót trên cao những căn phòng lộng gió,
Chùa Trấn Quốc  nghiêng nghiêng tiếng mõ,
Đường Cổ Ngư trai gái yêu nhau.

Xa lắc, xa lơ cái nụ hôn đầu
Còn ấm áp như màu nắng ấy,
Nhớ  nhau cứ như sương và nắng vậy,
Hồ Tây xuân nắng hẹn sẽ về.

                                                        22.3.2014