Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

sắp xuân


Đông chí len qua cửa
Nửa mùa đông đi rồi
Có một lời thương nhớ
Tính gửi...nhưng mà thôi.

Giọt đông rơi lóc cóc
Sương che nửa Hằng Nga
Nhớ ủ mềm trong nhớ
Xuân sớm hẹn chờ ta.

Thấy sau lưng ấm áp
Như gió xuân nồng nàn
Mùa xuân chừng đang đến
Nghe tiếng cười hân hoan?