Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

lỡ hẹn

                                                                                                                                                                    

 lỡ hẹn

                                                                                              Sông Hậu-Cầu Cần Thơ 

Lại lỡ hẹn nữa rồi em nhé!
Chưa cùng thăm ba, má một lần,
Uống nước con sông chẳng nguôi nỗi nhớ,
Thuyền ai rời bến- Trăng ngân.
Lại lỡ hẹn nữa rồi em nhé!
Mận vườn nhà chín đỏ trên cây,
Vắng tiếng trái rơi vào vạt áo,
Để trái thơm hương ngát gió bay.
Lại lỡ hẹn nữa rồi em nhé!
Nhìn đôi chim tình tự trên cành,
Nghe gió đưa lời em thủ thỉ,
Mới hôm nào hò hẹn cùng anh.
Lại lỡ hẹn nữa rồi em nhé!
Sông trôi cùng con nước đầy vơi,
Tình trong ta vẫn như ngày, tháng.
Và như trăng cứ tròn mãi trên trời.
Dù lỡ hẹn nữa rồi em nhé!
Tự thuở nào trai gái vẫn hẹn nhau,
Ủ tình yêu đến chín thơm như hoa trái.
Mai anh về …
                           không lỡ hẹn nữa đâu.
                                                         HậuGiang- Cần Thơ