Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

dòng sông hoàng hôn                                                      Một phương ấy mấy mươi năm thương nhớ,
Trăng xưa, bến cũ với duyên này.
Hai thái cực hợp tan, tan hợp
Rượu đào sao uống mãi không say?

Bờ bãi biếc ngóng trông ai chiều nay
Màu gió tím thổi về miền dĩ vãng
Tiếng ầu ơ xa vời bảng lảng
Đan vào thinh không chiếc quạ kêu sương.

Mặt nước dềnh lên khi sương xuống chiều buông
Dòng sông vắng, bóng con thuyền loi lẻ,
Bờ cỏ ướt dế nỉ non, non nỉ
Gieo khúc sầu vào chiều muộn lâm ly.
   
Vời vợi quá phương xa ấy ơi!
Bến hoàng hôn ai có chờ có đợi
Thời gian chảy, thời gian lững lờ trôi mãi,
Chiều sông buồn...
                                 một phương ấy...
                                                               nhớ khôn ngôi