Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014chúc bé ngủ ngon   


Hây hẩy nồm êm ru
Em nằm hênh hênh gió
Hoa cỏ may ai đó
Vương chi vào…váy em.

Chút mơn man nhẹ mềm

Khẽ lùa làn tóc suối
Vuốt ve bờ cỏ rối, 
Gió bâng khuâng thẫn thờ?

Thi nhân sao ngẩn ngơ

Tòa thiên nhiên lồ lộ,
Trăng khi mờ khi tỏ
Rắc vàng lên ý thơ.

Quân tử dám thờ ơ
Chôn chân trân trân ngó,
Lầm rầm cầu nguyện Chúa
Để em say giấc nồng.