Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

ĐÃ THẤY THU VỀ


Trời nhẹ nghiêng chào giải lụa mây xanh
Một giọt thôi mà thay màu chiếc lá
Chút hơi may đã làm vàng nắng hạ
Có ai buồn khi nghe gió thu reo?

Chiều hôm ta thủng thẳng xuống chân đèo
Trăng trên núi cũng bước theo từng bước
Dòng suối nhỏ tiếng trẻ đùa giỡn nước
Thấp thoáng trong sương có bóng giai nhân.

Xóm nhỏ lao xao khóm trúc tần ngần
Lữ khách ơi người đi từ đâu tới
Mái rạ nhà ai khói lam chới với
Quán bên đường rượu quê ấm bờ môi.

Thu chớm về và hạ cũng dần trôi
Dìu dịu gió, dìu dịu lòng thương nhớ,
Hàng phượng vỹ trút hết màu hoa đỏ
Sơn nữ chờ biêng biếc nụ thu xanh.