Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014


anh sẽ về Mộc miên đỏ Giêng Hai


Sao cứ bắt em đợi hoài anh  thế
Hoa Gạo mời chào đấy biết không?

Đã hẹn Giêng, Hai Mộc miên đỏ
Mình về với nhau để xây lại tổ hồng.

Chia tay anh từ mấy mùa đông,

Cách xa để tình yêu nhân lên nhiều lắm
Nước mắt đợi chờ có cả gừng cay và muối mặn,
Về đi anh hoa Gạo cháy lên rồi.

Em biết miền biên viễn xa xôi,

Anh day dứt ngày đêm trong thương nhớ,
Và nơi ấy Mộc miên cũng thắp lên trời hoa đỏ,
Mà sao anh chưa về xây tổ cùng em?

Trong lất phất mưa xuân, tia nắng nhỏ ánh lên,

Hoa Gạo nở dục nắng hồng thêm nữa,
Em vẫn tin những lời anh hứa,
Anh sẽ về đúng cái hẹn Giêng- Hai.