Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

gửi nhớ về Bến Tre

                                                                                                     Cầu Rạch Miễu

Qua muốn sang Rạch Miễu
Về thăm lại Cái Mơn
Lại sợ "sầu riêng" ấy
Làm lòng qua thêm buồn.

Con thuyền xưa chở đạo
Cùng Đồ Chiểu xuôi dòng,
Đồng khởi rền tiếng trống,
Mãi âm vang Rạch Gầm.

Bậu gửi cho qua nhé
Biển mặn mòi Ba Tri,
Chùm dừa xiêm lúc lỉu
Và tất cả những gì...


Nhớ ngày qua ra đi,
Lặng yên không tiễn biệt
Nợ một lời chia xa
Đến giờ chưa trả được.

Qua nhận về mình hết
Cả "trái sầu riêng" kia,
Cho đến ngày mãn kiếp 
Vẫn nhớ về Bến Tre.