Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

Sài Gòn chiều mưa
                 

Dưới đường mưa đổ, mưa chan
Mà đôi trai gái không thèm ẩn, che
Họ đi hay họ đang về ?
Tiếng cưới ướt cả chiều hè dưới mưa.
Cái thời xa lắc xa lơ
Ta đi giữa núi, trong mưa chiến trường,
Bây giờ tóc nhuốm màu sương
Một lần với bạn ướt đầm cũng chưa.
Cầu  trời đừng tạnh cơn mưa
Để được "ghen" với bây giờ họ yêu.
Cho buồn ướt hết những chiều
Trong cơn mưa giữa mùa yêu Sài Gòn