Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

ai về Đức Thọ-Sông La


                                                                                                                                              Bến Tam Soa- Sông La-Đức Thọ

Nhặt chiều em ném vào tôi
Cô em bán cá xóm chài Vạn Ninh,
Nắng nghiêng lều quán chợ Rồng
Tấm lưng ong, áo nâu sồng cổ tim,
Đôi mắt Đức Mẹ dịu hiền
Nhốt hồn tôi lại thành miền mộng mơ.
Chiến tranh hai ngả cách chia
Tôi đi làm lính hẹn về đón em.

Nẻo quê tôi mãi đi tìm
Đâu rồi tăm cá, bóng chim, dáng  người,
Vẳng nghe khúc khích 
ai cười
Ngỡ cô xóm vạn đây rồi ngày xưa.
Mãn chiều sông tạnh cơn mưa
Bến Tam Soa khúc đò đưa võ vàng:
"Kim lang hỡi khách Kim lang
Thôi thôi thiếp đã phụ chàng chàng ơi.
Thuyền ngược hay là thuyền xuôi,
Có sang xóm vạn cho tôi sang cùng”
Cuộc đời với một dòng sông,
Nửa dòng bên nớ, nửa dòng bên ni
Người đi tóc bạc mới về
Lời bà ru cháu sao nghe nghẹn lòng.
La Giang trong vắt một dòng
Bên ni nhớ đến đắng lòng bên tê.
                    *

Sương rơi ướt cả cánh cò,
Thuyền xưa neo đậu bến mô bây giờ?

Lửa chài, cây bến xa mờ
Ngân nga chuông đổ nhà thờ Thọ Ninh.