Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

tình trăngtình trăng

Ở thành phố mấy người nhớ trăng ?
Điện  sáng, phố thì không yên tĩnh.
Nơi hải đảo, biên cương
Tình nghĩa nào như trăng và lính,
Trao thương cho nhau tận chót vót đỉnh đèo,
Gửi nhớ đến nhau trên chơi vơi ngọn sóng.

Nơi làng quê
Trăng soi luống cày xếp ải,
Trăng soi để hạt nảy mầm,
Mẹ quay tơ vàng dưới trăng
Anh tát nước say trăng ra về quên áo.
Từ trên cao trăng soi muôn nẻo
Dưới trần gian dễ ai thấy được tình trăng?

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

Ước vọng của ngàn thu

ước vng ca ngàn thu

Một chút heo may làm ta rạo rực
Bâng khuâng nhớ những thu qua,
Ngày ấy cùng thu đi đánh giặc
Trở về  khi thu chớm sang mùa.
          Bao năm Trường Sơn cầm súng
          Nuôi ước mơ trong chí căm thù
          Bao mùa thu chiến trường, đồng đội
          Chiến thắng trở về, cả nước một mùa thu.
Ta chẳng thể quên những mùa thu ấy
Dưới chiến hào vẫn nhớ bờ mương
Bên vách đá Trường Sơn lối nhỏ
Nhớ sông Lam cát mịn con đường.
          Đường hành quân ngắt vội cánh hoa rừng,
          Nhớ hoa cúc nở vàng màu nắng.
          Đêm chờ giặc giữa rừng thu hoang vắng,
          Nhớ đêm rằm thuở nhỏ đón thu sang.
Từ Hà Giang đến Cà Mau vui mùa thu mới,
Thu hôm nay ước vọng của ngàn thu.
Ta lại về giữa lòng Hà Nội
Trong nắng thu rực đỏ màu cờ.
          Bác vẫn đứng giơ cao tay vẫy
          “Đồng bào nghe tôi nói rõ không?”
          Một tiếng “Rõ” muôn triệu trái tim đáp lại
          Đội ngũ trang nghiêm, cả nước lên đường.
Dắt tay em đi trên đường hạnh phúc,
Giữa mùa thu ước vọng của ngàn thu
Thế hệ mai sau vẫn cùng ta tiến bước
Hội nhập bạn bè bốn biển, năm châu.