Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

Thu sớm đang về đúng hẹn


thu sớm đang về đúng hẹnChẳng phải như mùa thu trước
Ai về thánh thót mưa rơi
Đời cũng xô nghiêng sũng nước
Mây đen vần vũ kín trời

Thu sớm đang về đúng hẹn
Dòng sông hoa cải nhuộm vàng
Thơm hương cánh đồng gặt hái
Một mùa no ấm mênh mang.

Chẳng phải như mùa thu trước
Người về chập choạng cánh dơi
Lửa chài bến sông leo lét
Khản lời ai gọi “đò ơi!”

Thu sớm đang về đúng hẹn
Cây cầu nối nhịp bờ vui
Đường làng ngỡ ngàng như  phố
Nghe câu ví giặm gọi mời.

Chẳng phải như mùa thu trước
Cánh diều úa cỏ bờ đê.
Tiếng trẻ não nùng khát sữa
Héo hon ai đợi ai về

Thu sớm đang về đúng hẹn
Heo may hồng má em xinh
Nụ cười sang sông lấp loáng,
Trẻ con học nói tiếng Anh.
                              
Thu sớm đã về đúng hẹn
Dòng sông rực rỡ cờ sao
Trăng thu trải vàng ánh lụa
Pháo hoa giăng ngợp trời cao.