Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014  đêm Long Xuyên

Một đêm ở bến Long Xuyên
Mây mưa lòng với lòng riêng xứ người
Chỉ ta, ta với đất trời ,
Ngả nghiêng say nữa, say rồi, say thêm,      
Rượu, bia chỉ ướt môi mềm
Rượu tình uống cạn bầu tim lại đầy.
Toà thiên nhiên đúc dày dày
Trắng trong, ngà ngọc, trời say với người.
Long Xuyên ơi! Long Xuyên ơi!
Du rồi khuất nẻo ở nơi cửu tuyền,
Kiếp sau bến được gặp thuyền
Thì Long Xuyên hẹn cùng duyên đợi chờ.
Mai về chốn cũ ngẩn ngơ,
Bao giờ? Ôi đến bao giờ Long Xuyên ?