Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

chờ đợi                                                                     
                                                                                                                                       hay em ngước mắt nhìn ánh nguyệt


Đêm xuống hương trời thoảng thơm,
Con phố mỗi ngày anh đợi
Mưa tạnh, mây tan, trăng rọi
Lòng sao trống trải cô đơn?
      Phố ngàn vạn người lại qua
      Đứng đợi mình anh loi lẻ,
      Giá như gió từ nơi ấy
      Gửi một chút gì nhỏ nhoi.
Một chút gì thôi, chút nhỏ,
Của em gửi gió qua tôi
Hay em ngước nhìn ánh nguyệt
Để ánh vàng bớt đơn côi.
      Hay em hát lên khe khẽ
      Để gió ru anh ầu ơi.
      Em đừng nhớ anh nhiều thế
      Một  mình anh nhớ đủ rồi.