Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016HÃY VỀ QUÊ XUÂN

Nắng hình như đang non
Gió vẫn còn thiếu nữ
Hoa phô bày rực rỡ
Cho bướm ong vỗ về.
Mơn man cỏ triền đê
Sông Lam chừng trầm lặng
Con thuyền ai rẽ sóng
Chở xuân lên Chợ Lường.
Qua Nam Đàn mua tương
Ghé Chợ Cồn ăn hến
Tiếng cười làm sóng sánh
Nước chè xanh sông Giăng.
Lúng liếng gái Đô Lương
Trùng triềng trai Cát Ngạn
Trao nhau câu ví giặm
Đợi mùa Xuân về cùng.
“Khi mô anh đi trước xách cơn ô
Em đi sau xách buồng cau với chai rượu
Cháu nó bảo: Dượng với O đã về” *
Miên man một miền quê
Khắc khoải trong nỗi nhớ
Ai đi xa mô đó
Răng không theo Xuân về?
.......
* một câu ví giặm