Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

biển chiều

                   

                             


Gió lăn tăn,

sóng cũng lăn tăn

Mây một chút,

cát cũng vàng một chút,

em đứng đó,

mắt chờ trong heo hút,

Thu đang trôi,

đông gõ nhịp.

Biển chiều.

        *    

Trời xanh xanh

biển cũng xanh xanh

Màu cát trắng 

thu gửi vào sợi nắng.

Mỹ Khê ơi!  

Ngao ngán chiều trống vắng

dù anh ở đâu

em vẫn đợi

anh về.