Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016
CỔ THẠCH


Nhắc người ta làm chi,
mặc kệ cho sóng bạc
Biển cứ thét gào mà đá có mòn đâu.
Cổ Thạch ngàn năm mãi mãi bảy màu
Triệu bàn chân bước lên không phai màu của đá.
Vẫn như ngày xưa,
biển chẳng có gì mới cả;
Chỉ vì yêu nên biển nhiều cát thôi mà.
........
Bãi Cổ Thạch-Bình Thuận-ảnh Đan Thùy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét