Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Chuyện về Bác Hồ với Lê Thị Huệ

Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo kể chuyện về Bác Hồ - Phần 2 năm 2017

GS Hoàng Chí Bảo kể chuyện về bác Hồ tại Học viện (10/2015 - phần 6)

Chuyện kể về Bác Hồ hay nhất - P2 (GS Hoàng Chí Bảo) | HUYỀN BÍ

Chuyện kể về Bác Hồ hay nhất - P1 (GS Hoàng Chí Bảo) | HUYỀN BÍ

Kể chuyện Bác Hồ hay nhất - GS Hoàng Chí Bảo nói chuyện tại Tĩnh Gia (...