Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014tản mạn sự đờiNgoài đường người ta kháo
Con quan lại làm quan,
Chuyện đời xưa đã thế
Thời nay cũng "y trang".

Hổ phụ sinh hổ tử,
Mong đừng hổ giấy bồi,
Đời cha có ăn mặn?
Làm đời con khát thôi.

Có lúc rồi can qua
Gió thay người quét lá
sân chùa. Ta đến đó,
cố kiếm vài đức tin!

Lang thang ai đi tìm
Một thời trai nông nổi,
Để bây giờ sám hối,
Xưa nhầm vào cõi u.

Mặt trời chân lý ư?
Đã lặn cùng ông Tố
Làm cho đời khóc dở
Đốt đuốc tìm chi, mô.*

Quan đứng trên bệ vàng,
Vung tay dài chém bão.
Dân mất ruộng lên ngàn
Rủa tiên sư  Tào Tháo.

Ngoài đường  người ta kháo
Con quan lại làm quan,
Chuyện cũ như trái đất;
Kể cả chuyện Dân quàn.
.....................
*cái gì? ở đâu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét